Yozgat Bozok Üniversitesi

YERKÖY UYG. VE ARAŞ. İSTASYONU

Anlaşma dahilinde üniversitemize kiralanan Yerköy Uygulama ve Araştırma İstasyonu' nda genel olarak "Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı" ve "Hayvan Yetiştirme ve Islahı" gibi konularda çalışılmaktadır. Yaklaşık 2700 dekar alan üzerine kurulu istasyonda mera alanları, kümesler, ağıllar ve ahırlar bulunmaktadır. Ayrıca 1 adet tüy işleme tesisi, bir adet kesimhane, 1 adet personel barınma binası, 1 adet akademisyen ve öğrenci barınma binası bulunmaktadır. Az miktarda sebzecilik ve meyvecilik çalışmaları da yürütülmekte olup, halihazırda 500 dekar ekilebilir alan mevcuttur. 2022 yılında arpa, tritikale ve yem bitkileri ağırlıkta olmak üzere 450 dekar alanda ekim yapılmıştır. Alanda 10 dekar modern meyve bahçesi tesisi ve yaklaşık 500 m2 hünnap bahçesi bulunmaktadır.