Yozgat Bozok Üniversitesi

YÖNETİM KURULU

TUAM YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Bekir AKTAŞ
Üye Prof. Dr. Güngör YILMAZ
Üye Doç. Dr. Hakan KELES
Üye Dr. Öğr. Üyesi Levent YAZICI
Üye Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZTÜRK