Yozgat Bozok Üniversitesi

KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 35’inci maddesi ile 23.11.2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. Yönergeye ulaşmak için tıklayınız